Nasze kujawsko-pomorskie

Ciekawostki krajoznawcze

Pierwszą wzmiankę o tej miejscowości przynosi tzw. falsyfikat mogileński z 1065 r., który mówi o przekazaniu tamtejszym benedyktynom 10 grzywien z dochodów Łasina. W 1298 r. krzyżacy nadali osadzie prawa miejskie, obwarowali je murem obronnym, zbudowali zamek i kościół. Miasto w 1461 r. zostało zdobyte przez polskie wojska i całkowicie zniszczone. W latach 1833 – 1860 Łasin został pozbawiony przez zaborcę praw miejskich.

Łasin. Kościół św. Katarzyny. fot. Włodzimierz Bykowski
Łasin. Kościół św. Katarzyny. fot. Włodzimierz Bykowski

Obiekty krajoznawcze: We wsi znajduje się gotycki kościół p.w. św. Katarzyny i Jana Chrzciciela z przełomu. XIII i XIV w. Świątynię już w 1347 r. powiększono o prezbiterium i część nawy, a w drugiej połowie XVI w. zbudowano przy prezbiterium zakrystię i emporę. W 1628 r. wojska szwedzkie ograbiły i podpaliły kościół. Odbudowę nawy przeprowadzono dopiero w latach 1710 – 1719. W tym ostatnim roku tragiczny pożar zniszczył miasto i świątynię, a na dodatek w 1739 r. wichura zerwała nowo położony dach. Odbudowa trwała bardzo długo, bo aż do 1912 r. Generalny remont kościoła przeprowadzono po II wojnie światowej. Jego wnętrze jest głównie barokowe i późniejsze. Przy świątyni stoi drewniana dzwonnica z przełomu XIX i XX w. z dzwonami z 1719 i 1732 r. W Łasinie od 1994 r. znajduje się Dom Zakonny Karmelitanek Bosych – jedyne zgromadzenie klauzurowe w diecezji toruńskiej. Blisko kościoła ma swoją siedzibę OSP i Muzeum Sprzętu Pożarniczego. Obok stoi murowana z cegły wieża ciśnień zbudowana w 1893 r. z figurką św. Floriana, patrona strażaków.

A.H.