Nasze kujawsko-pomorskie

Ciekawostki krajoznawcze

Wieś położona jest na południowy wschód od Inowrocławia. Parafia założona została prawdopodobnie już w połowie XII w. Przejściowo znajdowała się w rękach protestantów.

Góra. Budynek kościoła. fot. Włodzimierz Bykowski
Góra. Budynek kościoła. fot. Włodzimierz Bykowski

Obiekty krajoznawcze: We wsi zachował się klasycystyczny kościół ufundowany przez szambelana, Józefa Kościelskiego, w 1829 r. Budynek jest orientowany, murowany i otynkowany. Wyposażenie świątyni jest głównie rokokowe z XVIII w. Usytuowany na wzgórzu kościół otacza cmentarz z zachowanymi nagrobkami z XIX w. - najstarszy pochodzi z 1810 r. Największą ciekawostką jest nagrobek Stanisława Przybyszewskiego wykonany w 1931 r. We wsi stoi zbudowany w latach 1875-1884 murowany dwór wzniesiony na planie prostokąta.

W.B.