Nasze kujawsko-pomorskie

Ciekawostki krajoznawcze

Miejscowość leży około 21 km na południe od Radziejowa, w pobliżu jeziora Głuszyńskiego (608,5 ha). Na stary rodowód Orla wskazuje dokument informujący, że już przed 1267 r. wieś była własnością biskupów włocławskich. Parafia i drewniana świątynia p.w. św. Doroty powstały na początku XV w. Przez długi okres parafia była bardzo biedna i nie posiadała proboszcza. Informacja z 1639 r. wskazuje, że w tym okresie świątynia była w złym stanie technicznym i groziła zawaleniem. Niebawem staraniem proboszcza z pobliskiego Witowa, ks. Tomasza Rakowicza w miejscu poprzedniej zbudowano nową.

Orle. Kościół drewniany. fot. A. Urbański
Orle. Kościół drewniany. fot. A. Urbański

Obiekty krajoznawcze: Obecna świątynia pochodząca z XVII w. jest prawdopodobnie trzecią wzniesioną w tym miejscu. W latach 1918 – 1928 kościół poddano gruntownej renowacji przez rozbudowę, oszalowanie i malowanie. Po aresztowaniu proboszcza w 1941 r. parafia przestała funkcjonować - hitlerowcy używali jej jako kwatery dla robotników przymusowych. Po zakończeniu II wojny światowej parafia w Orlu wznowiła działalność. We wsi znajduje się wiatrak z końca XIX w.

A.U.