Nasze kujawsko-pomorskie

tworcy

Po pracy, wyk. Alfons Paschilke, Smętowo, 1988, fot. A. Jarysz

Wśród kociewskich rzeźbiarzy należy wyróżnić Jana Giełdona z Czarnej Wody oraz Stanisława Rekowskiego z Więckowy. Urodzony w 1938 r. Jan Giełdon, zwany też „Ptasznikiem Kociewskim”, w swoich rzeźbach szczególnie upodobał sobie tematy przyrodnicze. Rzeźbił ptaszki oraz figurki zwierząt, postaci ludzkie zaś rzadko pojawiały się w jego twórczości. Stanisław Rekowski, ur. w 1895 r. zaczął rzeźbić od 1915 r., kiedy to ranny przebywał w szpitalu. Wykonywał figurki ptaków oraz zwierząt w wolnych od prac gospodarskich chwilach. Alojzy Stawowy z Bietowa, ur. w 1904 w swojej artystycznej działalności początkowo skupił się na płaskorzeźbach przedstawiających postaci historyczne. W jego pracach w latach późniejszych pojawiły się tematy obrzędowe oraz świątki, które zbliżały się w swej formie do realizmu. W Starogardzie Gdańskim tworzył do 1983 roku Dominik Breszka, plecionkarz i koszykarz, który odwoływał się do wzorów ludowych i w swej twórczości stosował motywy kociewskiego zdobnictwa. Zygmunt Bukowski, ur. w 1936 we wsi Wysin, to poeta, prozaik, rzeźbiarz, malarz. Prowadził izbę regionalną, w której od gromadził zabytki materialnej kultury Kociewia. Był aktywnym popularyzatorem duchowej i materialnej kultury tego regionu. Bukowski rzeźbił od 1976 roku. Wykonał około 1000 rzeźb. Wśród kociewskich rzeźbiarzy należy również wymienić skromnego, a zarazem niezwykle pracowitego Alfonsa Paschilke. Urodzony w 1919 r. artysta ostatnie 17 lat swego życia poświęcił na rzeźbienie. Oryginalne prace artysty przedstawiają zarówno tematykę biblijną, jak i sceny z życia wsi oraz oryginalne w swej formie ptaki. A. Paschilke jest również znany, jako twórca duplikatu ołtarza Wita Stwosza. Bogdan Lesiński, malarz nieprofesjonalny z Tczewa, to twórca urzekający różnorodnością swoich dzieł, pod względem oryginalnej tematyki i techniki ich wykonania. Jego prace to unikalne obrazy olejne, tempery, akwarele, tusze, rysunki wykonane piórkiem.

Wśród żyjących twórców sztuki ludowej na Kociewiu należy wymienić rzeźbiarza, malarza i pisarza Edmunda Zielińskiego ze Zblewa. Urodzony w 1940 artysta rzeźbi zarówno świątki jak i figury o tematyce świeckiej, które charakteryzują się płytkim rytem i polichromią o intensywnym, kontrastowym zestawieniu kolorów. Regina Matuszewska z Czarnolasu, ur. w 1929 r. na Kurpiach, to artystka realizująca się zarówno w rzeźbiarstwie, poezji, malarstwie. W pierwszych jej pracach pojawiały się postaci pastuszków, ptaszki i figury innych zwierząt. W miarę nabierania wprawy artystka rzeźbiła anioły i postaci świętych. W jej malarstwie często pojawiają się wiejskie pejzaże. Andrzej Kukula z Pelplina swoje pasje artystyczne realizuje zarówno w malarstwie olejnym oraz w rzeźbie w glinie, gipsie oraz drewnie.

Aleksandra Jarysz