Nasze kujawsko-pomorskie

Czasy Nowożytne

czasy_nowozytne

Handel zbożem. Malowana wywieszka z XVIII w. - ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Dla obszaru obecnego województwa kujawsko-pomorskiego okres nowożytny to czas wielkich wydarzeń i ważnych procesów. Wcielenie do polskiej Korony ziem zajmowanych do 1454 r. przez krzyżaków pozwoliło na stopniową integrację gospodarczą i kulturową regionu w ramach jednego państwa polskiego. Była to jednocześnie epoka, w której pojawiły się zjawiska dodatkowo różnicujące tutejszą ludność – najważniejszymi z nich była reformacja i napływ obcych osadników, tj. Holendrów, Szkotów i Żydów, osiedlających się na obszarach wiejskich i miejskich.

Dla wielu miast i wsi okres do poł. XVII w. był czasem ich najlepszego rozwoju, przerwanym jednak gwałtownie w wyniku trzykrotnych najazdów szwedzkich i przemarszów obcych wojsk podczas licznych konfliktów. Terytorium obecnego województwa, mocno doświadczone przez historię, dostało się w końcu XVIII w. pod panowanie pruskie. Wydarzenie to zamknęło nowożytną epokę rozkwitu szlacheckiego i miejskiego samorządu oraz rozwoju polskiej kultury i sztuki w regionie.

Michał Targowski