Nasze kujawsko-pomorskie

Czasy Nowożytne Osoby

Czytaj więcej...
Mikołaj Kopernik
Najwybitniejszy torunianin urodził się 19 lutego 1473 r. w rodzinie pochodzącego z Krakowa kupca, również Mikołaja, ożenionego z Barbarą Watzenrode należącą do jednej z bardziej wpływowych rodzin w ówczesnym Toruniu. Kopernik spędził dzieciństwo w Toruniu – w tutejszym kościele parafialnym św. Janów przyjął chrzest, uczęszczał też do miejscowej, przykościelnej szkoły. Niektórzy badacze przypuszczają, że mógł kontynuować naukę w cieszących się wysoką renomą szkołach we Włocławku lub Chełmnie, pewne jest jednak jedynie to, że w 1491 r. opuścił rodzinne miasto udając się wraz z bratem Andrzejem na studia uniwersyteckie w Akademii Krakowskiej. Dobre wykształcenie miało być zapewne pomocą w karierze duchownej, którą pragnął zapewnić Mikołajowi jego wuj, biskup warmiński Łukasz Watzenrode, opiekujący się rodzeństwem Koperników od czasu śmierci ich ojca w 1483 r.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Klemens Janicki
Był jednym z najważniejszych polskich poetów epoki renesansu. Klemens Janicki pochodził z Januszkowa koło Żnina, gdzie urodził się 17 listopada 1516 r. w rodzinie chłopskiej. W wieku pięciu lat został wysłany przez rodziców do szkoły parafialnej w Żninie, następnie kształcił się w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu. Już w jej murach zasłynął jako autor doskonałych wierszy pisanych wyłącznie po łacinie. Kilkunastoletni utalentowany chłopiec został dostrzeżony przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Andrzeja Krzyckiego (również poetę), który przyjął Janickiego na swoim dworze zapewniając mu korzystne warunki do tworzenia poezji – podopieczny odwdzięczył się możnemu patronowi poświęcając mu swe utwory, zwłaszcza wierszowane Żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich, spisane w l. 1536-1537.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Stanisław Karnkowski
To wybitna postać polskich dziejów pochodząca z ziemi dobrzyńskiej. Urodzony w 1520 r. w szlacheckiej rodzinie właścicieli Karnkowa, kształcił się i dorastał pod opieką swego stryja, biskupa włocławskiego Jana Karnkowskiego. Dzięki jego wsparciu Stanisław studiował w Krakowie, Padwie i Wittenberdze, przygotowując się do czekającej go kariery duchownej i politycznej. W wieku 35 lat został sekretarzem króla Zygmunta Augusta, co otworzyło mu drogę do kolejnych stanowisk i urzędów oraz udziału w zagranicznych poselstwach. W 1567 r. został biskupem włocławskim. Pełniąc tą funkcję zajął się szczególnie umacnianiem pozycji kościoła katolickiego w diecezji, na której obszarze (Kujawy i Pomorze Gdańskie) dużą popularnością cieszył się luteranizm i kalwinizm.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Henryk Stroband
Henryk Stroband był wybitnym burmistrzem toruńskim epoki Odrodzenia. Urodził się 14 XI 1548 r. w rodzinie bogatego kupca toruńskiego, burmistrza Jana Strobanda. Henryk odebrał staranne wykształcenie w gimnazjum protestanckim w Toruniu, założonym przez swego ojca. Naukę kontynuował studiując na kilku niemieckich uniwersytetach, m.in. we Frankfurcie nad Odrą, Tybindze i Wittenberdze. Po śmierci ojca awansował do Rady Miejskiej (1586) i już po roku stanął na jej czele jako burmistrz. Urząd ten pełnił następnie aż do swej śmierci w 1609 r. przyczyniając się do ówczesnego rozkwitu Torunia.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Magdalena Mortęska
To jedna z najważniejszych postaci regionu żyjących w czasach kontrreformacji, tj. na przełomie XVI i XVII w. Magdalena Mortęska (1554-1641) pochodziła z bardzo zamożnej i wpływowej rodziny pełniącej najwyższe urzędy w Prusach Królewskich. Sprzeciwiając się woli ojca, który zamierzał wydać ją za mąż, 23-letnia Magdalena wstąpiła do klasztoru benedyktynek w Chełmnie, który w tym czasie przeżywał głęboki kryzys związany z rozwojem reformacji w Prusach. Brakowało nowych chętnych do życia zakonnego, w obrębie wspólnoty panowało zeświecczenie obyczajów, zaś jej majętności uległy zubożeniu i zaniedbaniu, a po krużgankach klasztornych – jak informują stare zapisy – hukały sowy. Magdalena, dzięki swej determinacji i wpływom rodzinnym, już kilka miesięcy po wstąpieniu do klasztoru została jego ksienią i przystąpiła do jego odbudowy.

Czytaj więcej...