Nasze kujawsko-pomorskie

Okres Zaborów Osoby

Czytaj więcej...
Zygmunt Działowski
Zygmunt Działowski urodził się 4 sierpnia 1843 r. w Mgowie koło Wąbrzeźna na ziemi chełmińskiej. Pochodził ze starej rodziny wywodzącej swe korzenie od czasów średniowiecza. Był synem Ksawerego Franciszka herbu Prawdzic i Klotyldy z domu Sierakowskiej, których dom był ostoją polskiej kultury.  Naukę rozpoczął w gimnazjum poznańskim, a następnie w gimnazjum jezuickim w Metzu, które ukończył w 1863 r. W czasie powstania styczniowego zorganizował oddział, który wkroczył na teren zaboru rosyjskiego. Próba wsparcia powstańców zakończyła się niepowodzeniem, a on sam został osadzony w berlińskim więzieniu. Po korzystnym dla niego wyroku zaangażował się w życie ziemianina, archeologa i polityka (był posłem do Reichstagu od 1877 r., należał do Koła Polskiego).

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Jan Kasprowicz w czasie pobytu w Inowrocławiu w 1923 r.
Był wybitnym poetą okresu Młodej Polski. Urodził się 12 grudnia 1860 r. w Szymborzu pod Inowrocławiem. Ochrzczono go w inowrocławskim kościele pw. św. Mikołaja. Pochodził z ubogiej chłopskiej rodziny - miał trzynaścioro rodzeństwa, jego ojciec nie potrafił czytać ani pisać. Mimo tego młody Kasprowicz kształcił się w gimnazjach w Inowrocławiu, Poznaniu, Opolu, Raciborzu, przenoszony do kolejnych szkół przymusowo przez pruskie władze, które dyskryminowały go za działalność w tajnych polskich organizacjach. Dopiero w 1884 r. zdał maturę. Studiował krótko w Lipsku, a następnie we Wrocławiu, angażując się w socjalistyczne ruchy studenckie, za co został wtrącony na pół roku do więzienia.  Po studiach i krótkim pobycie w rodzinnym Szymborzu,  Kasprowicz przeniósł się w 1888 r. do Lwowa, gdzie podjął pracę jako redaktor w czasopiśmie „Kurier Lwowski”.

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Stanisław Kujot
Stanisław Kujot urodził się 13 listopada 1845 r. w Kiełpinie koło Tucholi, był synem wiejskiego nauczyciela – Piotra i Barbary z Osowickich. Po dwóch latach nauki w gimnazjum w Chojnicach przeniósł się do Chełmna, gdzie uzyskał maturę w 1865 r.. Studiował w Seminarium Duchownym w Pelplinie, a następnie na uniwersytetach w Münster i Berlinie. 10 kwietnia 1870 r. przyjął święcenia kapłańskie, pracował jako nauczyciel historii powszechnej i historii literatury polskiej w słynnym Collegium Marianum w Pelplinie (1872-1893). W owym czasie była to jedyna szkoła na Pomorzu, gdzie wykładano język polski.

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Wiktor Kulerski
Wiktor Kulerski urodził się 18 września 1865 r. w Grucie. Jego rodzicami byli Tomasz Kulerski, zgermanizowany Polak, i Maria z domu Musolff, Niemka. W domu rodzinnym używano wyłącznie języka niemieckiego. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Radzyniu Chełmińskim Wiktor Kulerski kontynuował naukę w gimnazjum w Lubawie i Seminarium Nauczycielskim w Grudziądzu, z którego został wydalony w 1883 r. za zorganizowanie tajnych uroczystości z okazji 200. rocznicy bitwy pod Wiedniem. Wkrótce wyrzucony został również z domu przez ojca, który nie akceptował budzącej się w młodym Kulerskim polskiej tożsamości narodowej. W kolejnych latach Wiktor pracował jako prywatny nauczyciel w dworach ziemiańskich, intensywnie ucząc się języka polskiego.

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Inowrocław - kościół Zwiastowania NMP
Antoni Laubitz urodził się 7 czerwca 1861 r. w Pakości. Jego ojciec był właścicielem browaru i rolnikiem. Nauki pobierał w Inowrocławiu, Trzemesznie i Poznaniu, gdzie spotkał się z Janem Kasprowiczem. Studiował teologię na uniwersytecie w Würzburgu i w seminarium w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1888 r.,  po czym został wikarym w parafii św. Mikołaja w Inowrocławiu. Przyszły biskup szybko dał się poznać jako społecznik dbający o najuboższych, dzieci, wspierający projekty upiększania miasta.

Czytaj więcej...