Nasze kujawsko-pomorskie

Średniowiecze

sredniowiecze

II pokój toruński - szkic Mariana Jaroczyńskiego z ok. 1873 r. Szkic ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Wielu z nas słyszało o „mysiej wieży” w Kruszwicy, romańskich kolumnach w Strzelnie, bitwie pod Płowcami, bitwie pod Koronowem czy przywileju chełmińskim. A przecież to nie jedyne pamiątki średniowiecza w regionie kujawsko-pomorskim! Wspaniałe zabytki romańskie pamiętają pierwsze wieki państwa polskiego, którego centralnym ośrodkiem był rejon obejmujący Pałuki i Kujawy. W ziemi chełmińskiej i na Kociewiu rozwinęło się w XIII-XIV w. jedyne w swoim rodzaju państwo rycerzy-zakonników, o czym świadczą gotyckie zamki i kościoły rozsiane w północnej części województwa. To z naszego regionu pochodzili wybitni władcy Polski: Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki, tu również toczyły się w dużej mierze zacięte zmagania polsko-krzyżackie w XIV i XV w.

Średniowieczne podziały, rozwój gospodarczy i kulturalny wywarły wielki wpływ na bieg historii obszaru województwa kujawsko-pomorskiego również w kolejnych stuleciach.

Wojciech Jóźwiak