Nasze kujawsko-pomorskie

Województwo kujawsko-pomorskie istnieje od 1999 roku. Za odrębną jednostkę administracyjną zostało uznane na mocy ustawy o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Jednakże historia ziem, miast i miasteczek wchodzących w jego skład tego liczy sobie tysiące lat. Administracyjne granice województwa kujawsko-pomorskiego obejmują regiony o odmiennych korzeniach historycznych i dziedzictwie kulturowym. Ta różnorodność stanowi właśnie o wyjątkowości województwa kujawsko-pomorskiego. W jego skład wchodzi siedem regionów etnograficznych: Krajna, Kujawy, Pałuki, Kociewie, ziemia chełmińska, ziemia dobrzyńska, Pomorze Gdańskie. Oprócz tego terytorium obecnego województwa kujawsko-pomorskiego do niedawna licznie zamieszkiwali przedstawiciele wielu narodowości i wyznawcy różnych religii. O bujnej historii tych terenów świadczą grobowce z okresu neolitu, zabytki z początków Państwa Polskiego oraz pozostałości po panowaniu książąt i królów polskich , Zakonu Krzyżackiego czy zaborców. Po dawnych mieszkańcach pozostały cmentarze, budowle sakralne, zamki, kamienice, domy, mosty i miasta. Ślady przeszłości to dziedzictwo współczesnych mieszkańców województwa. Znajomość własnych korzeni i tradycji buduje zaś tożsamość i poczucie więzi z regionem.

Ustawa o samorządzie województwa nakłada na jego władze obowiązek pielęgnowania polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej. Celem tego portalu jest zapoznanie mieszkańców województwa z historią i walorami regionu, którego jesteśmy mieszkańcami. Portal nasze.kujawsko-pomorskie.pl jest elementem programu edukacji regionalnej, którego głównym celem jest budowanie tożsamości regionalnej.

Prostota i czytelność to główne cechy jakimi charakteryzuje się projekt graficzny portalu. Świadomie zrezygnowaliśmy z technicznych i graficznych fajerwerków na rzecz prostoty pozwalającej na intuicyjną nawigację. Aby ułatwić wyszukiwanie informacji, każdej z części tematycznych portalu został przypisany określony kolor. Intuicyjna nawigacja, możliwość powiększania teksu oraz mówiąca przeglądarka sprawiają, że nasz portal jest przyjazny dla osób z wadami wzroku.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy wiele instytucji. Autorami tekstów są regionalni krajoznawcy, historycy, przyrodnicy i etnografowie. Zależało nam, aby wszystkie materiały miały wysoką jakość merytoryczną. Treści opublikowane w portalu będą sukcesywnie rozbudowywane. Chcemy, aby w portalu były zawarte wszystkie informacje charakteryzujące nasze województwo. Zapraszamy Państwa do dzielenia się uwagami na ten temat e-mail:

Portal krajoznawczo-edukacyjny nasze.kujawsko-pomorskie.pl składa się z dwóch części. Pierwsza, najobszerniejsza prezentuje województwo na pięciu płaszczyznach:

  • O województwie - zawiera podstawowe informacje dotyczące województwa, miast, powiatów i gmin. W specjalnej zakładce są zaprezentowane symbole województwa: herb, flaga sztandar.
  • Przyroda - zawiera informacje o unikalnych walorach przyrodniczych województwa, parkach krajobrazowych, rezerwatach, przepływających przez region rzekach.
  • Ciekawostki - mamy tutaj możliwość zapoznania się z ciekawostkami krajoznawczymi. Znajdziemy się tam ponad 600 hasłowych opisów najatrakcyjniejszych miejscowości krajoznawczo i turystycznie.
  • Etnografia - to część portalu poświęcona regionom historyczno-etnograficznym znajdującym się na terenie województwa.
  • Historia (kolor brązowy) - zawiera informacje dotyczące dziejów wybranych miejscowości i ważnych dla historii regionu postaci.

Portal został przygotowany w szczególności z myślą o nauczycielach, opiekunach i rodzicach, czyli o tych, którzy mają największy wpływ na wychowanie najmłodszych mieszkańców województwa. To właśnie młodzież i dzieci za kilka lat wejdą w dorosłe życie i staną się świadomymi obywatelami naszego województwa. Nauczycielom, opiekunom i rodzicom dedykowana jest druga część portalu. Pełni ona funkcję informatora. W każdej zakładce są zamieszczone informacje dotyczące ofert instytucji z terenu województwa, które będą pomocne w zdobywaniu wiedzy o regionie tj. muzeów, parków, zielonych szkół, warsztatów, edukacji ekologicznej, lekcji muzealnych. W tym miejscu zamieszczone są oferty organizacji społecznych, harcerstwa, PTTK. Nauczyciele i opiekunowie znajdą tam informacje o konkursach, dobrych praktykach oraz przykładowe scenariusze zajęć lekcyjnych poświęconych edukacji regionalnej. Z myślą o najmłodszych użytkownikach przygotowaliśmy platformę z grami edukacyjnymi.

Zapraszamy do poznawania województwa kujawsko-pomorskiego.

mt_ignore: szlakiem Chopina

mt_ignore:visit kujawsko-pomorskie