Nasze kujawsko-pomorskie

Cieleszyńska Jama w Parowie Cieleszyńskim. fot. A. Hermann
Cieleszyńska Jama w Parowie Cieleszyńskim. fot. A. Hermann

Jest to schronisko skalne - niewielka niszą skalna o szerokości 2 m i wysokości do 0,5 m, które szybko się zwęża i obniża, przechodząc w niedostępną szczelinę. Schronisko, znane dotąd tylko okolicznym mieszkańcom, nie było jeszcze opisywane. Znajduje się w Parowie Cieleszyńskim, a dojść do niego mozna od strony wsi oraz od szosy Topolno - Kozielec.

R.G.