Nasze kujawsko-pomorskie

Jaskinia pod Wierzbą. fot. A. Hermann
Jaskinia pod Wierzbą. fot. A. Hermann

Jaskinia znajduje się w sąsiedztwie jaskini Klonowej. Otwór wejściowy ma kształt soczewki o szerokości 1 m i wyso­kości 0,4 m. Za otworem wejściowym znajdu­je się niski korytarz kończący się małym progiem, za którym z prawej strony znajduje się owalna komora o rozmiarach 7 x 3 m i 1 m wyso­kości. Łączna długość komory i bocznych korytarzy wynosi 12 m.

R.G.