Nasze kujawsko-pomorskie

Kompleksy leśne

Czytaj więcej...
Bory Tucholskie. fot. A. Hermann

Są największym kompleksem leśnym Polski północnej. Dominują formy polodowcowe, pagóry moren czołowych, rozległe równiny sandrowe oraz rynny polodowcowe. Urozmaiceniem są liczne rzeki, w tym Brda i Wda oraz jeziora, z których największe to: Kołębie, Radodzież, Steklin, Wielkie Cekcyńskie, Bysławskie, Ostrowite i zbiornik zaporowy na Wdzie. Występują tu wszystkie główne typy siedliskowe lasu właściwe dla obszarów nizinnych.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Lasy Gostynińsko-Włocławskie. fot. A. Hermann
Położone są w dwóch województwach: mazowieckim i kujawsko-pomorskim. W województwie kujawsko-pomorskim lasy zarządzane są przez nadleśnictwo Włocławek. Stanowią one zwarty kompleks położony na obszarze zwydmionych obszarów Wisły w sąsiedztwie słabo zalesionych rejonów Kujaw i Pomorza. Cały obszar leży w dorzeczu Wisły. Głównym rezerwuarem wody jest zbiornik na Wiśle z zaporą we Włocławku. Obszar Lasów Gostynińsko-Włocławskich obfituje także w jeziora. Do największych należą: Rakutowskie, Lucieńskie, Białe i Wikaryjskie. Na obszarze dominują siedliska borowe: bór świeży - 47,3%, bór mieszany świeży - 29%, bór suchy - 1,9%, a bór mieszany wilgotny - 1,5% powierzchni. W grupie siedlisk leśnych najmocniej reprezentowany jest las mieszany świeży 11,6% i ols 1,8%. W składzie gatunkowym drzewostanów dominuje sosna - zajmuje 89,3% powierzchni.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Puszcza Bydgoska. fot. W. Bykowski
Kompleks leśny o powierzchni ponad 45 tys. ha położony w Kotlinie Toruńskiej na południowy wschód od Bydgoszczy. Drzewostan, głównie sosnowy z domieszką dębu, brzozy i grabu, porasta wysokie wydmy, czyli piaski, które są pozostałością po zalegających tu niegdyś lodowcach. Słabej jakości piaszczyste gleby nie sprzyjały rozwojowi rolnictwa na tym terenie, dzięki czemu lasy obecnej Puszczy Bydgoskiej nie zostały wykarczowane i do dziś zachowały swój naturalny charakter. Ten duży obszar leśny stanowi ważny element sieci korytarzy ekologicznych w Polsce, umożliwiając migrację zwierząt z terenów wschodniej Polski na zachód i w kierunku odwrotnym. Puszcza stanowi także teren rekreacyjny i jest celem pieszych wędrówek oraz wycieczek rowerowych mieszkańców pobliskich miast - Bydgoszczy i Torunia.

R.G.