Nasze kujawsko-pomorskie

Lasy Gostynińsko-Włocławskie. fot. A. Hermann
Lasy Gostynińsko-Włocławskie. fot. A. Hermann
Położone są w dwóch województwach: mazowieckim i kujawsko-pomorskim. W województwie kujawsko-pomorskim lasy zarządzane są przez nadleśnictwo Włocławek. Stanowią one zwarty kompleks położony na obszarze zwydmionych obszarów Wisły w sąsiedztwie słabo zalesionych rejonów Kujaw i Pomorza. Cały obszar leży w dorzeczu Wisły. Głównym rezerwuarem wody jest zbiornik na Wiśle z zaporą we Włocławku. Obszar Lasów Gostynińsko-Włocławskich obfituje także w jeziora. Do największych należą: Rakutowskie, Lucieńskie, Białe i Wikaryjskie. Na obszarze dominują siedliska borowe: bór świeży - 47,3%, bór mieszany świeży - 29%, bór suchy - 1,9%, a bór mieszany wilgotny - 1,5% powierzchni. W grupie siedlisk leśnych najmocniej reprezentowany jest las mieszany świeży 11,6% i ols 1,8%. W składzie gatunkowym drzewostanów dominuje sosna - zajmuje 89,3% powierzchni.

Z pozostałych gatunków drzew w znaczącej ilości występują: olsza – 4,9%, dąb – 2,8% i brzoza – 1,9% powierzchni. Walory przyrodnicze wzbogacają brzegi i skarpy Doliny Wisły i obniżenie w okolicach Jeziora Rakutowskiego. Do szczególnych form ochrony można zaliczyć 16 rezerwatów przyrody, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Gostnińsko-Gąbiński Obszar Chronionego Krajobrazu i około 60 pomników przyrody. W celu udostępnienia lasu dla potrzeb edukacji i turystyki urządzono parkingi, leśne miejsca postoju pojazdów, pola biwakowe oraz cztery ścieżki dydaktyczne i dwie izby leśne.

R.G.