Nasze kujawsko-pomorskie

Bagienna Dolina Drwęcy w Tamie Brodzkiej. fot. A. Hermann
Bagienna Dolina Drwęcy w Tamie Brodzkiej. fot. A. Hermann
Obszar jest częścią Doliny Drwęcy na odcinku pomiędzy Brodnicą, a przecinającą dolinę drogą prowadzącą z Jajkowa do Głęboczka. W jej skład wchodzi także obniżenie rozciągające się pomiędzy rzekami Brynica i Samionka oraz jezioro Sopień. Dolina ma od 0,6 do 3,0 km szerokości i zajęta jest przez bagna oraz łąki pocięte systemem rowów. Pozostały tu także liczne starorzecza. Koryto rzeki ma charakter naturalny. Rzeka silnie meandruje, a wczesną wiosną na ogół wylewa, tworząc rozległe rozlewiska. Roślinność jest silnie zróżnicowana. Oprócz łąk występują tu turzycowiska, trzcinowiska a także niewielkie laski i zarośla wierzbowe.

R.G.