Nasze kujawsko-pomorskie

Błota Rakutowskie. fot. A. Hermann
Błota Rakutowskie. fot. A. Hermann
Obszar obejmuje Jeziora Rakutowskie wraz z przybrzeżnym pasem zalewowych łąk turzycowych oraz przylegający do nich wilgotny kompleks leśny zajęty przez olsy i łęgi olszowo-jesionowe. Obszar zajmuje centralną część zatorfionej niecki Błot Rakutowskich i Błot Kłocieńskich odwadnianych przez rzekę Kłótnię. Samo jezioro jest dość płytkim zbiornikiem zajmującym powierzchnię około 300 ha o płaskich brzegach porośniętych szerokim na 100-150 m pasem szuwaru pałkowego, trzcinowego i oczeretowego. Niewielka głębokość jeziora i jego płaskie brzegi sprawiają, że w ciągu roku zmiany powierzchni lustra wody sięgają rzędu 60-70 ha przy stosunkowo nieznacznych wahaniach pionowych.

Jezioro posiada bogatą roślinność wodną tak zanurzoną, jak i pływającą, a znaczna powierzchnia dna zajęta jest przez łąki ramienicowe. Wokół jeziora rosną okresowo zalewane łąki turzycowe. Występują następujące formy ochrony: Rezerwaty Przyrody: Olszyny Rakutowskie (174,6 ha), Jezioro Rakutowskie (414,1) oraz Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy (38,950 ha).

R.G.