Nasze kujawsko-pomorskie

Ostoja Nadgoplańska Jezioro Gopło. fot. A. Hermann
Ostoja Nadgoplańska Jezioro Gopło. fot. A. Hermann

Obszar obejmuje Jezioro Gopło oraz jego otoczenie z grupą jezior Skulskich (Skulskie, Skulska Wieś, Czartowo). Gopło jest długim - 25 km - jeziorem polodowcowym o płaskich i niezalesionych brzegach z rozległymi połaciami szuwarów trzcinowych. Położone na nim wyspy zajmują łącznie 25 ha. Wiele z nich jest także porośniętych szuwarami. W sąsiedztwie jeziora występują podmokłe łąki a także pola orne i niewielkie lasy łęgowe. Jezioro jest eksploatowane przez rybaków. Odwiedzają je także wędkarze i żeglarze. Na obszarze istnieją następujące formy ochronyprzyrody: rezerwaty przyrody: Bachorze, Bąble, Kąty Kickowskie, Potrzymionek, Trzciny Giżewskie, Zatoka Biała, Osoba, Zatoka Sucha; Park Krajobrazowy Nadgoplański Park Tysiąclecia (8898,0 ha) oraz Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu.

R.G.