Nasze kujawsko-pomorskie

Żwirownia Skoki fot. A Urbański
Żwirownia Skoki fot. A Urbański
Obszar leży przy południowym brzegu Zbiornika Włocławskiego, od którego oddalony jest o 0,5 km. Teren został ukształtowany w wyniku wydobywania żwiru, a zasadniczą część obszaru stanowią wypełnione wodą doły wyrobiskowe. Z powodu znacznej głębokości zbiorników roślinność szuwarowa jest słabo wykształcona. Na zbiornikach znajdują się liczne wysepki (porośnięte roślinnością zielną lub drzewami liściastymi) - ulubione miejsce gniazdowe ptaków wodnych. W zachodniej części ostoi znajduje się nadal czynna kopalnia kruszywa. W wyniku przesuwania się wyrobiska ku zachodowi, usypywane są kolejne wyspy chętnie zasiedlane przez ptaki.

R.G.