Nasze kujawsko-pomorskie

Obszar Chronionego Krajobrazu Drumlinów Zbójeńskich. fot. A. Hermann
Obszar Chronionego Krajobrazu Drumlinów Zbójeńskich. fot. A. Hermann

Obszar Chronionego Krajobrazu Drumlinów Zbójeńskich znajduje się we wsi Zbójno w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Obszar stanowi zespół pagórków o owalnych, poziomych zarysach i zaokrąglonych opływowych kształtach sięgających do 2 km długości. Wydłużone pagórki układają się w kierunku zgodnym z dawnym ruchem lodowca. Pagórki są oddzielone od siebie wąskimi obniżeniami, w których występują oczka wodne lub jeziora. Drumliny Zbójeńskie są celem przyjazdu wielu badaczy z terenu całej Polski.

R.G.