Nasze kujawsko-pomorskie

Obszar Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie. fot. A. Hermann
Obszar Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie. fot. A. Hermann

Obszar Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie położony jest w środkowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Obszar został utworzony na mocy uchwały Nr VI/141/2000 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2000 r. Znajduje się w zakolu rzeki Noteć, na zachód od jeziora Jezuickiego i na południe od wsi Brzoza. Ochroną krajobrazową otoczono zabagnioną niegdyś dolinę rzeki Noteć, z dużym udziałem roślinności torfowiskowej i bagiennej. Obecnie panującymi zbiorowiskami roślinnymi są łąki z cennymi gatunkami roślin.

R.G.