Nasze kujawsko-pomorskie

Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu. Zbocze doliny Wisły w Strzelcach Dolnych. fot. A. Hermann
Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu. Zbocze doliny Wisły w Strzelcach Dolnych. fot. A. Hermann

Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu (część południowa) pod względem fizyczno-geograficznym jest położony na obszarze mezoregionu Wysoczyzna Świecka. Obszar sąsiaduje z Zespołem Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Obejmuje okolice Gruczna i Parlina oraz głęboko wciętą dolinę z płynącą u podnóża rzeczką.

R.G.