Nasze kujawsko-pomorskie

Obszar Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy. Czarna Góra. fot. A. Hermann
Obszar Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy. Czarna Góra. fot. A. Hermann
Obszar Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy został utworzony na mocy Rozporzadzenia Nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 roku. Obszar znajduje się w północnej części miasta Bydgoszczy oraz w gminie Osielsko. Łączy się w spójny system ekologiczny ze strefami ochronnymi krawędzi doliny Wisły na północnym wschodzie i obszarem Zalewu Koronowskiego na zachodzie i północy. Obejmuje strefę krawędziową. W obrębie terytorium miasta obszar obejmuje fragment Zbocza Fordońskiego, Las Gdański z ujęciami wód podziemnych, Leśny Park Kultury i Wypoczynku oraz górny taras Fordonu. Został utworzony ze względu na duże walory estetyczne i krajobrazowe a także przyrodnicze stref krawędziowych.


Obszar charakteryzuje wielorakość form morfologicznych. Obszar stanowi tereny źródliskowe, m.in. Strugi Myślęcińskiej, Zacisze i Strugi Rynkowskiej. Z uwagi na walory krajobrazowe i przyrodnicze jest popularnym miejscem wypoczynku codziennego i świątecznego dla mieszkańców.

R.G.