Nasze kujawsko-pomorskie

Obszar Chronionego Krajobrazu Rynna Jezior Byszewskich. fot. W. Bykowski
Obszar Chronionego Krajobrazu Rynna Jezior Byszewskich. fot. W. Bykowski
Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich w większości znajduje się na terenie gminy Koronowo. Pod względem fizyczno-geograficznym jest położony na obszarze mezoregionu Pojezierza Krajeńskiego. Jedynie jego część północno-wschodnia łącząca się z Obszarem Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego leży w obrębie Doliny Brdy. Obszar obejmuje ciąg polodowcowych jezior rynnowych połączonych rzeką Krówką. Przepływ wód następuje z południa na północ. Wszystkie jeziora są wąskie, wydłużone, głębokie, o wysokich brzegach i dobrej jakości wód. Akweny położone w północnej części rynny wkomponowane są w kompleks leśny. Obiekty w południowej części rynny jeziornej otoczone są zadrzewieniami ze skupiskami dębów, grabów, buków i wiązów. Największym akwenem jest Jezioro Słupowskie o powierzchni 119,9 ha i głębokości maksymalnej 34,4 m położone na południowym krańcu całego ciągu jezior.

R.G.