Nasze kujawsko-pomorskie

Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej. Dwór w Skłudzewie. fot. M. Szatkowska
Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej. Dwór w Skłudzewie. fot. M. Szatkowska
Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej został utworzony na mocy Rozporządzenia nr 21/92 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 roku. Znajduje się na terenie gmin Zławieś Wielka, Łysomice i Łubianka. Położony jest na przestrzeni między Bydgoszczą a Toruniem. Obejmuje krawędź wysoczyzny, przez którą płynie rzeka Wisła. Ponadto obszar obejmuje lasy w dolinie Wisły wraz z kompleksem wydm śródlądowych. Krawędź Kotliny jest silnie urzeźbiona wskutek procesów erozyjnych i denudacyjnych. Lasy zajmują ponad 50% powierzchni tego obszaru i zachowały cechy naturalne.

R.G.