Nasze kujawsko-pomorskie

Wschodni Borów Tucholskich. Spiętrzenie Mątawy w Borowym Młynie. fot. A. Hermann
Wschodni Borów Tucholskich. Spiętrzenie Mątawy w Borowym Młynie. fot. A. Hermann
Obszar Wschodni Borów Tucholskich został utworzony na podstawie Rozporządzenia Wojewody Bydgoskiego nr 9/91 z dnia 14 czerwca 1991 r. zmienionego rozporządzeniem nr 145/94 z dnia 17 czerwca 1994 r. oraz potwierdzonego Rozporządzeniem nr 46/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 1999r. (Dz. U. Województwa Kujawsko-pomorskiego nr 19, poz. 117 z 1999 r.). Obszar jest równiną sandrową ze znacznym udziałem wód powierzchniowych o dużych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych. Jest także pomostem ekologicznym między parkami krajobrazowymi Wdeckim i Nadwiślańskim. Lasy stanowią około 84 % powierzchni. Do stref ochrony akustycznej na tym obszarze należą jeziora: Miedzno, Łąkorz, Radodzierz, Jaszczerek, Mątosek, Płochocińskie, Rybno Duże i Rymarz.

R.G.