Nasze kujawsko-pomorskie

Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego kanał lateralny. fot. A. Hermann
Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego kanał lateralny. fot. A. Hermann

Obszar Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 14 czerwca 1991 roku. Pod względem fizyczno-geograficznym jest on położony na obszarze mezoregionu Doliny Brdy, do której od wschodu przylega Wysoczyzna Świecka a od zachodu Pojezierze Krajeńskie. Obszar ten obejmuje w większości tereny leśne należące do kompleksu Borów Tucholskich. Zalew Koronowski jest częścią wodnego turystycznego szlaku rzeki Brdy. Malowniczość przyrodniczo-krajobrazowa tego obszaru wynika z występowania na jego terenie doliny rzek oraz znacznej ilości jezior, lasów i urozmaiconego ukształtowania powierzchni.


Ze względu na dużą ilość obszarów bagiennych i podmokłych przylegających do akwenów na terenie OChK Zalewu Koronowskiego znajdują się liczne miejsca lęgowe ptaków wodnych. Oprócz popularnych w Polsce krzyżówek, łysek i kormoranów spotkać  tu można okazy kaczek czernic i żurawi. Lasy położone wzdłuż Doliny Brdy stanowią korytarz ekologiczny łączący węzły ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym: Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką z Borami Tucholskimi.

R.G.