Nasze kujawsko-pomorskie

Osobliwości fauny i flory

zimorodek

Zimorodek. fot.Sławomir Rajnik

Do osobliwości florystycznych województwa kujawsko-pomorskiego zliczyć należy rośliny rzadkie i zagrożone. Pośród nich szczególne miejsce zajmują relikty flory arktycznej, w tym brzo­za karłowata chroniona w rezerwacie „Linje”, w którym znajduje się jedno z trzech stanowisk tego drzewa w Polsce. Rzadka brzoza niska oraz niektóre z reliktów, jak wierzba borówkolistna, żurawina drobnolistna, gnidosz królewski, wielosił błękitny, turzyca strunowa, fiołek torfowy i skalnica torfowiskowa mają kilka stanowisk w regionie.

W regionie kujawsko-pomorskim występują gatunki górskie, takie jak cis pospolity, sasanka wiosenna, przewiercień długolistny, skrzyp pstry, przełącznik górski, żebro­wiec górski, kokoryczka okółkowa, arnika górska, wroniec widlasty, tojad pstry, irga zwyczajna i czosnek niedźwiedzi. Długoletnią, bo aż od 1827 roku, tradycję ochrony ma stanowisko cisa pospolitego w Wierzchlesie w Rezerwacie Przyrody „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego”. Populacja cisa podlega obecnie próbie przywró­cenia w lasach Borów Tucholskich.

Czytaj więcej...

Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego występuje kilka charakterystycznych dla niżu Polski ga­tunków płazów, w tym traszka zwyczaj­na i grzebieniasta,a z trzech krajowych gatunków ropuch pospolicie występuje ropucha szara. Mniejsze zbiorniki wody, stawy, rowy i torfianki zasiedla kumak nizinny. Z obrze­żami lasów, sadami, łąkami związana jest rzekotka drzewna. Z żab brunatnych pospolite są: żaba trawna i żaba moczarowa. W większych jeziorach i w Dolinie Wisły stwierdzono występowa­nie największego płaza bezogonowego Europy - żaby śmieszki.

Na obszarze województwa występują wszystkie niżowe gatunki gadów, w tym żółw błotny, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec, zaskroniec zwy­czajny, żmija zygzakowata i gniewosz plamisty.

Czytaj więcej...