Nasze kujawsko-pomorskie

Do osobliwości florystycznych województwa kujawsko-pomorskiego zliczyć należy rośliny rzadkie i zagrożone. Pośród nich szczególne miejsce zajmują relikty flory arktycznej, w tym brzo­za karłowata chroniona w rezerwacie „Linje”, w którym znajduje się jedno z trzech stanowisk tego drzewa w Polsce. Rzadka brzoza niska oraz niektóre z reliktów, jak wierzba borówkolistna, żurawina drobnolistna, gnidosz królewski, wielosił błękitny, turzyca strunowa, fiołek torfowy i skalnica torfowiskowa mają kilka stanowisk w regionie.

W regionie kujawsko-pomorskim występują gatunki górskie, takie jak cis pospolity, sasanka wiosenna, przewiercień długolistny, skrzyp pstry, przełącznik górski, żebro­wiec górski, kokoryczka okółkowa, arnika górska, wroniec widlasty, tojad pstry, irga zwyczajna i czosnek niedźwiedzi. Długoletnią, bo aż od 1827 roku, tradycję ochrony ma stanowisko cisa pospolitego w Wierzchlesie w Rezerwacie Przyrody „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego”. Populacja cisa podlega obecnie próbie przywró­cenia w lasach Borów Tucholskich.

Na południowych, nasłonecznionych zboczach Doliny Wisły i Noteci w kilku miejscach zachowały się gatunki stepowe z ostnicą Jana, lnem austriackim, cieciorką pstrą, miłkiem wiosennym, zawilcem wielkokwiatowym, dzwonkiem syberyj­skim, lebiodką pospolitą i goryczką krzyżową. Najcenniejsze zespoły muraw znajdują się w rezerwatach „Zbocza Płutowskie” i „Ostnicowe Parowy Gruczna” oraz „Skarpy Ślesińskie” i „Kulin”. Do osobliwości gatunków ciepłolubnych zaliczyć należy, m.in. wiśnię karłowatą, pluskwicę europejska, sa­sanka łąkową i ułudkę leśną.

Gatunki atlantyckie i subatlantyckie gromadzą się w obrębie siedlisk odlesionych, piasków i wydm. Ich osobliwością jest szczotlicha siwa, sporek wiosenny, prosienicznik gładki, chroszcz nagołodygowy i turzyca piaskowa.

Do rzadkich roślin torfowisk i brzegów jezior należy kłoć wiechowata, widłaczek torfowy, przygiełka brunatna,  lobelia jeziorna, poryblin jeziorny, elisma wodna i jeżogłówka pokrewna.

Do rzadkości w województwie kujawsko-pomorskim należą halofity - rośliny słonolubne, w tym: soliród zielny, muchotrzew solny, mlecznik nadmorski, świbka morska, mannica odstająca, komonica wąskolistna, koniczyna rozdęta, centuria nadobna.

R.G.