Nasze kujawsko-pomorskie

Parki krajobrazowe

Czytaj więcej...
Brodnicki Park Krajobrazowy fot. W. Bykowski

Brodnicki Park Krajobrazowy (BPK) został utworzony w 1985 roku. Jego powierzchnia wynosi prawie 17 tys. ha, z czego około 4.300 ha jest położona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Ponad 60% jego powierzchni zajmują lasy, a 8,5% wody. Park poło­żony jest na terenie 6 gmin: Brodnica, Brzozie, Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno (woj. kujawsko-pomorskie) oraz Biskupiec i Kurzętnik, które należą do województwa warmińsko-mazurskiego. Park leży w centralnej części Pojezierza Brodnickiego. Na jego terenie znajduje się około 45 jezior, które są zlokalizowane w ryn­nach subglacjalnych i układają się w charakterystyczne równoległe ciągi. Osią hydrograficzną parku jest rzeka Skarlanka - jeden z atrakcyjniejszych szlaków kaja­kowych w Polsce. Wody BPK należą do najczystszych w regionie.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy. fot. A. Hermann

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobra­zowy (GWPK) został utworzony w 1979 roku na terenie gmin: Włocławek, Kowal i Baruchowo (woj. kujawsko-pomorskie) oraz gmin: Nowy Duninów, Łąck, Gostynin (woj. mazowieckie).

Przestrzeń geomorfologiczną tego obszaru tworzą trzy elementarne jednostki: wysoczyzna lodowcowa, poziomy fluwioglacjalne i doliny rzeczne. W obrębie tych jednostek występuje wiele mniejszych form morfologicznych, m.in. skarpy, kemy, ozy, wydmy, czy zagłębienia bezodpływowe. Pokryte zbiorowiskami leśnymi liczne wydmy są charakterystycznym elementem Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobra­zowego.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Górznieńsko - Lidzbarski Park Krajobrazowy. fot. A. Urbański

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy został utworzony w 1990 r. Zajmuje on po­wierzchnię prawie 28 tys. ha i położony jest na pograniczu województw kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. W jego skład wchodzą tereny gmin: Bartniczka, Brzozie, Górzno, Świedziebnia (woj. kuj. – pom.), Lidzbark Welski (woj. warm.-maz.) i Lubowidz (woj. mazowieckie).

Rzeźba terenu parku została ukształtowana przez lodowiec podczas ostatniego zlodowacenia, który osiągnął tu swój punkt zwrotny. Dzięki temu obserwujemy tak zróżnicowane formy geomorfologiczne charakterystyczne dla krajobrazu młodoglacjalnego od kemów, drumlinów i ozów przez pagórki i wzgórza morenowe, wysoczyzny morenowe, rynny subglacjalne, zagłębienia wytopiskowe, aż po zaj­mujące południową cześć parku równiny sandrowe.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Krajeński Park Krajobrazowy nad jeziorem Witosławskim. fot. A. Hermann

Krajeński Park Krajobrazowy o powierzchni prawie 74 tys. ha utworzono w 1998 r. w centralnej części Pojezierza Krajeńskiego. Swym zasięgiem obejmuje gminy: Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Mrocza, Kęsowo, Sośno. Bogactwo form rzeźby terenu związane jest ze zlodowaceniem bałtyckim. Wy­stępują tu liczne, dobrze zachowane formy morfologiczne: ozy, drumliny, kemy, wzgórza morenowe, rynny jeziorne. Najwyższym wzniesieniem w Krajeńskim Parku Krajobrazowym i jednocześnie najwyższym punktem w województwie kujawsko-pomorskim jest Czarna Góra (189 m n.p.m.) znajdująca się w tzw. Górach Obkaskich.

Czytaj więcej...