Nasze kujawsko-pomorskie

Parki krajobrazowe

Czytaj więcej...
Ruiny pałacu w Ostrówku. źródło: Nadgoplański Park Tysiąclecia

Nadgoplański Park Tysiąclecia to jezioro Gopło wraz z otaczającym je obszarem pól uprawnych, łąk, pastwisk, lasów, ba­gien i trzcinowisk. Park położo­ny jest na terenie gmin: Kruszwica i Jeziora Wielkie i zajmuje powierzchnię prawie 10 tys. ha. Jezioro Gopło jest miejscem lęgowym licznych gatunków ptactwa wodnego, błotnego i lądowego oraz miejscem ich odpoczynku podczas wiosennych i jesiennych przelotów. Nadgoplański Park Tysiąclecia został powołany nie tylko dla ochrony ptaków, ale również dla zabezpieczenia wartości historycznych tego regionu związanych z początkami państwa polskie­go. Park zapewnia ochronę naturalnych właściwości środowiska przyrodniczego i swoistych, przepięknych cech nad­goplańskiego krajobrazu.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Tucholski Park Krajobrazowy. fot. W. Bykowski

Tucholski Park Krajobrazowy został utworzony w 1985 r. w celu ochrony południowo-wschodniego regionu Borów Tucholskich. Ze względu na sposób użytkowania powierzchni charakter parku można określić jako leśno-rolny, ponieważ ponad 86% jego terenu zajmują lasy, a użytki rolne prawie 9%. Tucholski Park Krajobrazowy położony jest na obszarze siedmiu gmin: Tuchola, Cekcyn, Śliwice, Lubiewo i Gostycyn oraz Chojnice i Czersk (w województwie pomorskim). Park zajmuje obszar prawie 37 tys. ha. Wokół niego rozpościera się otulina o powierzchni prawie 16 tys. ha.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Wdecki Park Krajobrazowy. fot. W. Bykowski

Wdecki Park Krajobrazowy wraz z otuliną zajmuje obszar prawie 24 tys. ha i położony jest w środkowo-wschodniej części olbrzymiego kompleksu leśnego Borów Tucholskich, obejmując gminy: Osie, Drzycim, Lniano, Śliwice, Jeżewo, Cekcyn i Warlubie. Swoją nazwę zawdzięcza rzece Wdzie, zwanej także Czarną Wodą. Wdecki Park Krajobrazowy utworzony został 16 lutego 1993 roku. Zamyka od północy zwarty kompleks terenów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. źródło: Zakole Dolnej Wisły

W celu ochrony oraz zachowania walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych części Doliny Dolnej Wisły w 1993 roku utworzono Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych. W kolejnych latach był on powiększany i wielokrotnie zmieniał nazwę. Obecnie funkcjonuje pod nazwą Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (ZPKChiN) i swym zasięgiem obejmuje część doliny Wisły wraz z przyległymi fragmentami wysoczyzny na odcinku od Bydgoszczy do miejscowości Nowe. Zespół Parków rozciągający się na długości około 100 km i powierzchni prawie 60 tysięcy ha jest jednym z większych obszarów prawnie chronionych w województwie kujawsko-pomorskim. Pod względem administracyjnym położony jest na terenie czterech powiatów i szesnastu gmin. Najcenniejsze przyrodniczo fragmenty doliny Wisły chronione są w formie 14 rezerwatów przyrody.

Czytaj więcej...