Nasze kujawsko-pomorskie

Wdecki Park Krajobrazowy. fot. W. Bykowski
Wdecki Park Krajobrazowy. fot. W. Bykowski

Wdecki Park Krajobrazowy wraz z otuliną zajmuje obszar prawie 24 tys. ha i położony jest w środkowo-wschodniej części olbrzymiego kompleksu leśnego Borów Tucholskich, obejmując gminy: Osie, Drzycim, Lniano, Śliwice, Jeżewo, Cekcyn i Warlubie. Swoją nazwę zawdzięcza rzece Wdzie, zwanej także Czarną Wodą. Wdecki Park Krajobrazowy utworzony został 16 lutego 1993 roku. Zamyka od północy zwarty kompleks terenów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego.

Lasy stanowią prawie 60% powierzchni parku. Dominują w nich siedliska borów świeżych. W dolinach rzek i na skarpach występują lasy liściaste (grądy zboczowe, łęgi, olsy). Osobliwością dendrologiczną wśród borów sosnowych jest największe w Polsce skupisko jarzębu brekinii, objęte ochroną rezerwatową. Bogactwo siedlisk sprzyja dużej różnorodności roślin, wśród których występuje wiele gatunków objętych ochroną, np. rosiczka okrągłolistna, długolistna i pośrednia, bagno zwyczajne, orlik pospolity oraz wiele gatunków porostów.

Urozmaicone warunki sprzyjają występowaniu rzadkich, nawet w skali kraju, gatunków zwierząt. W bogatej faunie występują ryby, m.in. pstrąg potokowy i lipień, 13 gatunków płazów - w tym traszka grzebieniasta, grzebiuszka ziemna, kumak nizinny, rzekotka drzewna, 5 gatunków chronionych gadów - padalec pospolity, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata, 149 gatunków ptaków - w tym 113 chronionych, m.in. bocian czarny, gągoł, bielik, kropiatka, biegus zmienny, kania ruda, zimorodek, błotniak stawowy, krogulec, nurogęś, 42 gatunki ssaków - w tym 16 objętych ochroną, m.in. bóbr europejski, wydra, ryjówka aksamitna oraz nietoperze.

Na terenie WPK zachowały się liczne zabytki kultury materialnej - przede wszystkim chałupy borowiackie i kociewskie o konstrukcji sumikowo-łątkowej lub zrębowej. Przy drogach spotyka się kapliczki, krzyże i figury nasłupowe. Świadczą one zarówno o wysokim poziomie kultury materialnej dawnych Borusów i Kociewiaków, jak i o szacunku dla historii i tradycji przejawianym przez dzisiejszych mieszkańców.

Więcej informacji na stronie wpk.org.pl

RG