Nasze kujawsko-pomorskie

Augustowo. fot. A. Hermann
Augustowo. fot. A. Hermann

Rezerwat o powierzchni 6,76 ha obejmuje fragment lasu bagiennego typu ols z typowo wykształconymi zespołami roślinnymi: ols torfowcowy i ols porzeczkowy. W rezerwacie występuje, m. in. kruszyna pospolita, wierzba szara i olsza szara. Fauna reprezentowana jest przez żabę wodną, jeziorową i moczarową, pokrzewkę jarzębatą i sikorę ubogą.

R.G.