Nasze kujawsko-pomorskie

Bagna nad Stążką. fot. A. Hermann
Bagna nad Stążką. fot. A. Hermann

Rezerwat powstał w 1999 roku w celu zachowania torfowisk wraz z lasami położonymi w rozlewiskach rzeki Stążki. Jego powierzchnia wynosi 478,5 ha. Zespoły roślinne w rezerwacie tworzą mszar kępkowo-dolinkowy, zespoły turzycy włosowatej, bagiennej i obłej. Rozpościera się tu widok na największe w Borach Tucholskich torfowisko niskie. Rozwija się także charakterystyczny typ roślinności niskotorfowiskowej ze znaczną przewagą turzyc określany jako murawy turzycowe. Rozległe bagna stanowią również doskonałe warunki siedliskowe dla wielu gatunków ptaków. Prawdziwą ozdobą tych mokradeł jest żuraw.

R.G.