Nasze kujawsko-pomorskie

Rezerwat Bagno Głusza. fot. A. Hermann
Rezerwat Bagno Głusza. fot. A. Hermann
Rezerwat podlegający ochronie częściowej powstał w 2003 roku. Ochroną objęto cenne środowiska wodne, bagienne, łąkowe oraz leśne stanowiące miejsca lęgów i występowania rzadkich gatunków ptaków ze znacznym udziałem gatunków zagrożonych w skali krajowej i europejskiej. Rezerwat ma urozmaiconą rzeźbę terenu i obszary podmokłe. Faunę tworzą, m.in.: wierzba szara i uszata, starzec błotny, mozga trzcinowata. W rezerwacie naliczono 135 gatunków ptaków, m.in. bąka, bączka, bociana czarnego i zielonkę.

R.G.,