Nasze kujawsko-pomorskie

Rezerwat Bobrowisko. fot. A. Hermann
Rezerwat Bobrowisko. fot. A. Hermann
Rezerwat został utworzony w 1958 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu z udziałem modrzewia polskiego występującego w tym miejscu na granicy swojego zasięgu. W okresie międzywojennym teren obecnego rezerwatu wchodził w skład lasów majątku Płonne, którego właściciel interesował się modrzewiami i chronił je. Obszar ten był nazywany przez miejscową ludność „winnicą”. W 1914 roku teren ten znalazł się w pasie działań wojennych, o czym świadczy zachowana linia rowów strzeleckich. Na terenie rezerwatu jest 11 sztuk modrzewia, z czego najstarszy egzemplarz liczy ponad 200 lat.

R.G.