Nasze kujawsko-pomorskie

Brzęki im. Z. Czubińskiego. fot. A. Hermann
Brzęki im. Z. Czubińskiego. fot. A. Hermann

Rezerwat położony jest w Szczerkowie 9 km na północ od Osia. Został utworzony w 1975 roku w celu ochrony największego w Europie Środkowej skupiska jarzębu brekinii zwanego też brzękiem. Gatunek ten, niegdyś pospolity w europejskich lasach, dziś jest już rzadko spotykany. Cenne, czerwone drewno o wysokich właściwościach technicznych stało się przyczyną jego wyginięcia. Rezerwat stanowi swoistą enklawę lasu liściastego wśród borów sosnowych.

R.G.