Nasze kujawsko-pomorskie

Buczyna. fot A. Hermann
Buczyna. fot A. Hermann
Rezerwat znajduje się na terenie Nadleśnictwa Lutówko w gminie Sępólno Krajeńskie. Utworzono go w 2000 roku ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych w celu trwałego zachowania powierzchni leśnej z dorodnym drzewostanem bukowym. Występują tu rośliny chronione, m. in. lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity i marzanka wonna. Rezerwat obejmuje fragment lasu liściastego na siedlisku grądowym. Najcenniejszym elementem drzewostanu są okazałe buki oraz podrost bukowy, miejscami o zwarciu przekraczającym 80%. W miejscach nieopanowanych przez młode buki rozwija się typowe dla lasów liściastych ubogie runo. Na uwagę zasługuje aspekt wiosenny runa z udziałem gatunków efemerycznych: zawilec żółty i gajowy, miodunka plamista, złoć żółta i inne.

R.G.