Nasze kujawsko-pomorskie

Rezerwat Ciechocinek. fot. M. Szatkowska
Rezerwat Ciechocinek. fot. M. Szatkowska
Rezerwat słonoroślowy został utworzony na obszarze 1,88 ha w północno-zachodniej części miasta Ciechocinek w celu ochrony rzadkich gatunków: astra solnego, świbiki morskiej, solirodu zielonego, muchotrzewu solniskowego. Jest to rezerwat częściowy zakładający możliwość prowadzenia zabiegów w celu zachowania gatunków chronionych, głównie poprzez eliminację gatunków konkurencyjnych czy zapewnienie odpowiednich warunków hydrologicznych. Źródłem zasolenia rezerwatu jest m.in. solanka - woda przenikająca do gleb podczas eksploatacji tężni. Roślinność halofitowa rozwija się w zależności od stopnia nasycenia gleby solą.

R.G.