Nasze kujawsko-pomorskie

Czarny Bryńsk. fot. A. Urbański
Czarny Bryńsk. fot. A. Urbański

Rezerwat florystyczny o powierzchni 11,34 ha został utworzony w 1963 roku dla ochrony kłoci wiechowatej, która jest rośliną szuwarową o wysokości 1-2 m. Jezioro Czarny Bryńsk jest zbiornikiem bezdopływowym i bezopdływowym, otoczonym dookoła lasami. Na powierzchni wody można zaobserwować grzebienie białe, które są pod ochroną. W szuwarach od strony torfowiska rośnie kłoć wiechowata. Jezioro porośnięte jest karłowatymi okazami sosny. Wśród mchów torfowców można spotkać rzadkie gatunki roślin: owadożerną rosiczkę okrągłolistną, bagnicę torfową, turzycę bagienną i przygiełkę białą. Jezioro i torfowisko otaczają lasy liściaste z udziałem grabu. Na terenie piaszczystym występuje bór mieszany z drzewostanem sosnowo-dębowym. Na terenie bagiennym rosną lasy olszowe - olchy.

R.G.