Nasze kujawsko-pomorskie

Rezerwat Dębice. fot. A. Hermann
Rezerwat Dębice. fot. A. Hermann
Rezerwat leśny utworzony w 1998 roku zajmuje powierzchnię 41,92 ha. Jest to rezerwat chroniący dobrze zachowane fitocenozy leśne (świetliste dąbrowy wraz z ich wilgotnymi podzespołami) zaroślowe i łąkowe.

R.G.