Nasze kujawsko-pomorskie

Dęby Krajeńskie fot. A. Hermann
Dęby Krajeńskie fot. A. Hermann
Rezerwat leśny o powierzchni 45,83 ha został powołany do istnienia w 2000 roku w celu ochrony grądu z udziałem okazałych dębów i buków. Ze względu na duże ocienienie dna lasu naturalne odnowienia są nierównomierne. Podszyt jest słabo rozwinięty, dlatego w rezerwacie panuje szczególna atmosfera, na którą największy wpływ mają potężne pnie i korony sędziwych drzew. Roślinność runa jest typowa dla tego typu lasu liściastego - uboga przez większą część roku. Wiosną dominują zawilce żółte i gajowe, ponadto kwitną tu m.in. miodunki, kokorycze, marzanki. Izolacja rezerwatu od siedzib ludzkich i tras komunikacyjnych czyni go szczególnie atrakcyjnym dla ptaków, w tym drapieżników.

R.G.