Nasze kujawsko-pomorskie

Rzeki, strugi, kanały

Czytaj więcej...
Struga Zielona. fot. W. Bykowski
Struga Zielona lewy dopływ Wisły o długości 34 km. Nazywana często Zielonką a w średniowieczu Wierdzielewą, jest interesującym ciekiem wodnym zarówno z punktu przyrodniczego, krajoznawczego oraz historycznego. W okresie od przybycia w 1230 r. Krzyżaków stanowiła naturalną zachodnią granicę ich posiadłości ofiarowanych przez księcia Konrada Mazowieckiego na lewym brzegu Wisły. Struga Zielona  swoje źródła ma koło miejscowości Tarkowo, leżącej pomiędzy Inowrocławiem i Bydgoszczą. Przepływa przez kompleks leśny Puszczy Bydgoskiej; jej górny odcinek jest poprowadzony sztucznym przekopem, stąd nosi nazwę kanału Strugi Zielonej.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Tążyna. fot. A.Urbański

Tążyna to lewobrzeżny dopływ Wisły (gmina Zakrzewo i Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski). Za początek rzeczki przyjmuje się ciek wypływający z terenu zabagnionego w okolicach wsi Gosławice (około 3,5 km na zachód od wsi Zakrzewo). Długość Tążyny wynosi około 35,5 km, a powierzchnia zlewni 417,3 km2. Do Wisły uchodzi w Otłoczynie (na 718 km biegu Wisły).

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Świecie nad Wisłą. Rzeka Wda. fot. A. Hermann
Wda, zwana też Czarną Wodą, jest jedną z ciekawszych i atrakcyjniejszych polskich rzek. Wda jest rzeką nizinną. Przepływa przez tereny Borów Tucholskich, Kaszub i wiele jezior. Jest jedną z popularniejszych rzek wśród kajakarzy. Wda ma swoje źródło Wda na Równinie Charzykowskiej, na wysokości 160 m n.p.m. i wypływa z jeziora Krążno w okolicach Bytowa. Poniżej Tlenia Wda wpływa na Wysoczyznę Świecką i uchodzi do Wisły w Świeciu, w Dolinie Fordońskiej, na wysokości około 23 m n.p.m. Długość rzeki wynosi około 210 km, a teren dorzecza zajmuje 2325 km2. Utworzono tu dwa parki krajobrazowe - Wdzydzki oraz Wdecki.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Wisła z lotu ptaka. fot. Wojtek Szabelski. FREEPRESS
Wisła jest główną osią hydrograficzną województwa kujawsko-pomorskiego. Dzieli województwo na krainy geograficzne i kulturowe. Na lewym brzegu rozciągają się Kujawy oraz część wschodniej Wielkopolski i południowego Pomorza Gdańskiego. Na prawym brzegu znajduje się ziemia dobrzyńska i ziemia chełmińska, za ujściem Osy południowo-zachodnia granica Pojezierza Iławskiego. Nad brzegami Wisły znajdują się większe miasta regionu: Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Chełmno, Świecie i Grudziądz. Całkowita długość Wisły wynosi 1047 km, z czego w granicach województwa kujawsko-pomorskiego znajduje się 205 km, a 21,7 km przypada na zbiornik Włocławski.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Zgłowiączka w Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku. fot. A. Hermann
Zgłowiączka ma długość 79 km i odwadnia rolnicze tereny Wysoczyzny Kujawskiej. Rzeka ma źródła ma w rejonie historycznej wsi Płowce. Przepływa przez jezioro Głuszyńskie o powierzchni 596,5 ha. - jedno z największych jezior województwa kujawsko-pomorskiego. Po drodze przyjmuje znaczące dopływy: Lubieńkę, Chodeczkę i Kanał Bachorze (łączący dorzecza Wisły i Odry).

Czytaj więcej...