Nasze kujawsko-pomorskie

Rzeka Kamionka w Kamienicy. fot. A.Hermann
Rzeka Kamionka w Kamienicy. fot. A.Hermann
Kamionka jest prawostronnym, największym dopływem Brdy o długości około 72 km. Kamionka wpada do Brdy w jej dolnym odcinku, na 69 km (Jezioro Koronowskie). Całkowita powierzchnia zlewni rzeki Kamionki wynosi około 495.5 km2. Rzeka wypływa w okolicy Nieżychowic, 7 km na południowy-zachód od Chojnic, na wysokości około 160 m n.p.m. Główne dopływy Kamionki to: Brzuchówka i Wytrych. Do większych jezior występujących na tym obszarze zaliczyć można jezioro Niwskie oraz Mochel.

R.G.