Nasze kujawsko-pomorskie

Gąsawka. fot. W. Bykowski
Gąsawka. fot. W. Bykowski
Gąsawka jest jedną z głównych rzek Ziemi Pałuckiej. Źródła rzeki znajdują się w południowo-wschodniej części powiatu żnińskiego niedaleko wsi Drewno (przy trasie Gąsawa-Mogilno). Poza malowniczym krajobrazem osobliwością tego zakątka są małe wodospady, które tworzą się na urwistych zboczach w wielu miejscach głębokiej doliny. W najniższym poziomie doliny potok daje początek rzece Gąsawka kierującej się na północ. Spadek wody i jej ilość są tak znaczne, że do niedawna pracował tu młyn wodny, którego pozostałości są jeszcze do dziś widoczne w postaci stawu i wodospadu.

Z.M.