Nasze kujawsko-pomorskie

Echa leśne

Czytaj więcej...
Piotr Całbecki
Rozmowa z Piotrem Całbeckim, Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Międzynarodowego Roku Lasów 2011

– Nieczęsta, choć na pewno szczególnie miła dla leśników to sytuacja, że marszałek województwa jest z wykształcenia przyrodnikiem. Czy wynika z tego „ponadobowiązkowa” troska o środowisko przyrodnicze regionu?

Moje wykształcenie to efekt moich pasji, od których kiedyś zależało, co tak naprawdę chcę robić w życiu. A wracając do pytania: myślę, że nikt, kto myśli kategoriami dobra publicznego, nie ma dziś wątpliwości, że o środowisko należy dbać. Dotyczy to nas wszystkich, ale w szczególności osób odpowiedzialnych za przyszłość regionów takich jak nasz, które stawiają na turystykę i ekologiczne rolnictwo. Zachowanie w dobrym stanie lasów, jezior i rzek to jeden z warunków zrównoważonego rozwoju i pomyślności naszego województwa. Wielka w tym rola waszego środowiska zawodowego – leśnicy mają tu bardzo wiele do zrobienia i doskonale wywiązują się z tych obowiązków.

Oczywiście, ochrona środowiska i wymuszanie zachowań proekologicznych napotykają wiele trudnych do pokonania barier. Jedną z nich jest brak powszechnej świadomości przyrodniczej. Wiem, że czasem musicie wręcz walczyć z bezdusznością administracyjną i społeczną ignorancją w tej dziedzinie. Jesteście niejako rzecznikami i adwokatami środowiska naturalnego, ale także reprezentantami interesów nas wszystkich, bo od jakości otoczenia przyrodniczego zależy w dużej mierze jakość naszego życia. To trudne, bo nie wszyscy mają poczucie odpowiedzialności za tę część naszego dziedzictwa. Ten rodzaj odpowiedzialności powinniśmy wzmacniać i przenosić na kolejne pokolenia.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...
Janusz Kaczmarek
Rozmowa z Januszem Kaczmarkiem, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z okazji Międzynarodowego Roku Lasów 2011

– W jakiej kondycji znajdują się lasy naszego regionu i co im zagraża?

Kondycja przyrodnicza lasów województwa kujawsko-pomorskiego jest bardzo dobra. To chyba dostrzegają mieszkańcy naszego regionu, odwiedzając las przy różnych okazjach, czy to dla relaksu, odpoczynku, w podróży, czy podczas grzybobrania. Zagrożenia, takie jak choroby grzybowe drzew, czy nadmierny rozwój szkodliwych owadów liściożernych, np. brudnicy mniszki, czy boreczników, są stale monitorowane przez służby leśne i z wyprzedzeniem ograniczane. Na bieżąco usuwane są także skutki klęsk powodowanych przez silne wiatry, czy śniegi.

Dużym zagrożeniem dla naszych lasów, zwłaszcza tych sosnowych, są pożary, których sprawcą jest niestety najczęściej człowiek. Nieostrożne obchodzenie się z ogniem, czy wręcz świadome podpalenia mogą skończyć się ogromną tragedią dla przyrody i dla samych ludzi. Takich pożarów lasu notujemy w naszym regionie średnio około 300 w roku. Dysponujemy w Lasach Państwowych nowoczesnym systemem wykrywania i ochrony przeciwpożarowej. Świetna jest też współpraca ze Strażą Pożarną.

Prawdziwą zmorą lasów w całej Polsce, zwłaszcza tych otaczających miasta i osiedla ludzkie, są tony śmieci, często niebezpiecznych dla człowieka i przyrody, które trafiają tam, zamiast na wysypisko. To problem, który wciąż czeka na skuteczne rozwiązanie i na pewno wymaga współpracy samorządów, leśników i... dobrej woli ludzi. Potrzebna jest szersza działalność edukacyjna i informacyjna, ale także tworzenie udogodnień i zachęt dla mieszkańców do wywożenia śmieci na wyznaczone do tego celu miejsca.

Czytaj więcej...