Nasze kujawsko-pomorskie

las_06

Wycieczka do lasu w Nadleśnictwie Tuchola, fot. T. Chrzanowski

I Tydzień Leśny w Województwie Kujawsko-Pomorskim

6-12 czerwca 2011 roku

Pierwszy Tydzień Leśny w województwie kujawsko-pomorskim, z dwóch zaplanowanych w ramach obchodów Roku Lasów, zostanie zorganizowany w dniach 6-12 czerwca, wpisując się w obchody „Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. W tym czasie poszczególne nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu zaprezentują swoją indywidualną ofertę dla społeczeństwa w popularnej formule tzw. otwartych drzwi, o czym będą informowały na swoich stronach internetowych. Odbędzie się to przy wykorzystaniu istniejącej bazy edukacyjnej, z uwzględnieniem obiektów terenowych, takich jak leśne ścieżki dydaktyczne, leśne wiaty edukacyjne, ośrodki oraz izby i punkty edukacji leśnej.

Proponowanym uzupełnieniem imprez o charakterze promocyjno-edukacyjnym będą seminaria, pogadanki, prelekcje, pokazy filmów o tematyce leśnej oraz formy rekreacyjne typu pikniki leśne. Lokalnie będzie istnieć możliwość zwiedzenia wszelkich obiektów leśnych nadleśnictw, w tym szkółek leśnych, punktów alarmowo-dyspozycyjnych, izb historycznych, wyłuszczarni nasion i in.

Przedsięwzięcie niniejsze swoimi założeniami nawiązuje do idei przyświecających zorganizowaniu w 2007 r. Europejskiego Tygodnia Leśnego.

Europejski Tydzień Leśny został ogłoszony przez ministrów odpowiedzialnych za lasy w 46 krajach europejskich podczas V Konferencji Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie, która odbywała się od 5 do 7 listopada 2007 r. w Warszawie. Celem była promocja zrównoważonej gospodarki leśnej, prezentacja możliwości wykorzystania potencjału lasów Europy w łagodzeniu zmian klimatycznych, produkcji drewna i energii odnawialnej, a także ochronie zapasów czystej wody oraz całej przyrody.

Grupa docelowa przedsięwzięcia to całe społeczeństwo regionu kujawsko-pomorskiego, w tym uczniowie szkół z terenu województwa, ale również osoby dorosłe indywidualnie oraz wielopokoleniowe rodziny. Oczywiście z wielką serdecznością zostaną podjęci także goście spoza województwa, którzy będą mieli niebywałą okazję poznać i podziwiać pod okiem leśników walory przyrodniczo-krajobrazowe Kujaw i Pomorza.

Ważne!

  • Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem, w tym nauczycieli i opiekunów grup zorganizowanych, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z podaną poniżej ofertą „Leśnego Tygodnia”, którą przygotowały poszczególne nadleśnictwa. 
  • Celem skorzystania z którejkolwiek propozycji prosimy Państwa o wcześniejszy kontakt telefoniczny na podany numer i uzgodnienie szczegółów z przedstawicielem danego nadleśnictwa.

Pobierz pliki

Galeria zdjęć