Nasze kujawsko-pomorskie

las_02

Akt podpisania Porozumienia o współpracy dotyczącej organizacji obchodów
pn. „2011 – Rok Lasów w Województwie Kujawsko-Pomorskim”, fot. M.Stopiński

Porozumienie o współpracy Rok Lasów w Województwie Kujawsko-Pomorskim

14 kwietnia 2011 r. w leśnictwie Nieszawka na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu) miała miejsce inauguracja wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Roku Lasów.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki i dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Janusz Kaczmarek w obecności licznie przybyłych gości oraz przedstawicieli mediów podpisali porozumienie o współpracy dotyczącej organizacji przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych pn. „2011 – Rok Lasów w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Świadkami tego bezprecedensowego wydarzenia byli m.in.

  • Ryszard Bober - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Zbigniew Ostrowski - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski,
  • Emilia Kawka-Patek - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
  • Marek Witkowski - Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Mirosław Graczyk - Starosta Toruński,
  • Kazimierz Kaczmarek - Wójt Gminy Wielka Nieszawka,
  • Marek Machnikowski - Kujawsko-Pomorski Regionalny Konserwator Przyrody,
  • nauczyciele i uczniowie Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach.

Ten uroczysty akt był konsekwencją Rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas 61 sesji w dniu 20 grudnia 2006 r. i ustanawiającej 2011 – Międzynarodowym Rokiem Lasów oraz stanowiska Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyjętego w dniu 21 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia roku 2011 – Rokiem Lasów w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Uroczystość w leśnictwie Nieszawka, na powierzchni przygotowanej do posadzenia przez jej uczestników lasu, rozpoczęła się konferencją prasową marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego i dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Janusza Kaczmarka. W swoim wystąpieniu do zgromadzonych, dyrektor RDLP krótko przedstawił stan lasów pomorsko-kujawskich, ich unikatowe walory i rolę środowiskową w kształtowaniu warunków życia mieszkańców naszego regionu. Następnie zapowiedział dalsze wydarzenia w ramach Roku Lasów: – Już teraz zapraszam wszystkich na pierwszy i drugi tydzień leśny w naszych nadleśnictwach, a także na międzynarodową konferencję popularnonaukową „Lasy dla ludzi”, czy do uczestnictwa w konkursie organizowanym dla szkół.

Marszałek województwa podziękował leśnikom za ich służbę na rzecz lasów, a tym samym na rzecz całego społeczeństwa. Przypomniał także znaczenie gospodarcze leśnictwa dziś często marginalizowane i niedoceniane. – Jest to rola nie tylko związana z walorami środowiskowymi, ale także rola gospodarcza, generująca rzeczywiste przychody i dająca miejsca pracy bezpośrednie i w sektorach sprzężonych, w tym turystyce ekologicznej – powiedział Marszałek Całbecki. Dodał także: – Dziękuję Wam, leśnikom, że pokochaliście ten zawód, gdyż jest to niemożliwe, aby Waszą służbę wypełniać bez czynnika emocjonalnego. To trzeba po prostu lubić, czuć, żeby doglądać las, rozumieć jego potrzeby w perspektywie dziesięciu i setek lat. Co Wyście zrobili – kontynuował – nie przyniesie wszystkich efektów za naszego życia. Prowadzicie nietypowy biznes, to jest patrzenie cywilizacyjne, patrzenie z zupełnie innej perspektywy.

Spośród zaproszonych gości głos zabrał Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski - Zbigniew Ostrowski, który podziękował za otrzymane zaproszenie i możliwość osobistego uczestniczenia w inauguracji tak doniosłego przedsięwzięcia, jakim są obchody pn. „2011 - Rok Lasów w Województwie Kujawsko-Pomorskim”.

 

Galeria zdjęć