Nasze kujawsko-pomorskie

Konferencja popularnonaukowa „Lasy dla ludzi”

las_02

Wystąpienie Thomasa Baschny'ego z Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej Austrii, fot. A.Goiński

15 czerwca 2011 r. w toruńskim Dworze Artusa odbyła się międzynarodowa konferencja popularnonaukowa „Lasy dla ludzi” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu w ramach wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Roku Lasów. Jest to już trzecia wspólna inicjatywa urzędników i leśników wynikająca z podpisanego przez Piotra Całbeckiego - Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Janusza Kaczmarka - Dyrektora RDLP w Toruniu porozumienia w sprawie organizacji obchodów Roku Lasów w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

Na konferencji wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło parlamentarzystów, radnych Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawicieli samorządów lokalnych, Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, dyrektorów parków krajobrazowych, przedstawicieli nauki i oświaty (m.in. doradców metodycznych przyrody i biologii, zaangażowanych nauczycieli) a także instytucji oraz organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska i edukacją ekologiczną. Najliczniejszą grupę uczestników stanowili leśnicy związani z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Toruniu. Konferencję zaszczycili swoją obecnością również przedstawiciele sąsiednich dyrekcji regionalnych LP oraz kilkuosobowa grupa leśników z Niemiec.

Po dokonaniu uroczystego otwarcia konferencji Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki, został uhonorowany przez Dyrektora RDLP w Toruniu Janusza Kaczmarka odznaką „Za zasługi dla lasów kujawsko-pomorskich”. To wyraz uznania środowiska kujawsko-pomorskich leśników dla osoby pana Marszałka za zrozumienie specyficznych problemów i udzielane wsparcie regionalnym służbom leśnym oraz za jego osobiste zaangażowanie się w rozwijanie współpracy.

Po tym uroczystym akcie odznaczenia zgromadzonym w Sali Wielkiej Dworu Artusa swoje wykłady zaprezentowali wybitni fachowcy z różnych dziedzin, którzy opowiedzieli, m.in. o niematerialnych i gospodarczych wartościach lasu, o funkcjonowaniu lasów w Europie, ich znaczeniu dla badań, wypoczynku i edukacji a także o dzisiejszej kondycji tych szczególnych zasobów przyrodniczych. Podniesieniem rangi oraz nadaniem międzynarodowego charakteru konferencji była niewątpliwie obecność i wystąpienie Thomasa Baschny’ego z Federalnego Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej Austrii. W swoim wystąpieniu przybliżył on światowe echa wydarzeń związanych z Międzynarodowym Rokiem Lasów na przykładach z Ameryki Północnej i wybranych krajów europejskich. Wymiernym efektem konferencji jest także publikacja zawierająca wszystkie wygłoszone referaty, stanowiąca swoiste kompendium wiedzy i rozważań na temat lasów oraz leśnictwa, a także organizacji Międzynarodowego Roku Lasów 2011.

Program konferencji

 1. Otwarcie konferencji – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
 2. Prezentacja filmu – "Forests" (reżyseria Yann Arthus-Bertrand)
 3. Wystąpienia
  • Międzynarodowy Rok Lasów – cele i działania ogólnoświatowe
   (inż. Thomas Baschny, Federalne Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa, Środowiska i Gospodarki Wodnej Austrii)
  • Zmiany organizacyjne i funkcjonalne państwowego gospodarstwa leśnego w wybranych krajach Europy
   (prof. dr hab. Andrzej Klocek, Instytut Badawczy Leśnictwa, prof. dr hab. Lech Płotkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
  • Lasy dla ludzi, czyli: ile wart jest las?
   (prof. dr hab. Kazimierz Rykowski, Instytut Badawczy Leśnictwa)
  • Las miejscem badań, edukacji i wypoczynku społeczeństwa
   (prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
  • Nauka poszła w las…, czyli jak eksploatować las dla edukacji
   (mgr Danuta Brzózka-Ciechanowska, wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy)
  • Lasy kujawsko-pomorskie dla ludzi
   (inż. Janusz Kaczmarek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu)
 4. Dyskusja i podsumowanie konferencji

Publikacja pokonferencyjna "Lasy dla ludzi"

"Lasy dla ludzi" [pdf, 4,2 MB]

Galeria zdjęć