Nasze kujawsko-pomorskie

las_04
las_04

Ważne strony:

Międzynarodowy Rok Lasów 2011; www.un.org/en/events/iyof2011

Forum ONZ ds. Lasów (UN Forum on Forests); www.un.org/esa/forests/index.html

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych; www.lasy.gov.pl/mrl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu; www.torun.lasy.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu; www.kujawsko-pomorskie.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu; www.wfosigw.torun.pl